Ποιοί Είμαστε

Ένας δημιουργικός διάλογος με το παρελθόν…

Κύκλοι Δημιουργικής Έκφρασης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

 

Μετά από 10 χρόνια δραστηριότητας και ενασχόλησης με την δημιουργία, τον Ιανουάριο του 2018 ενταχθήκαμε στον χώρο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ιδρύοντας την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Κύκλοι» με Α.Μ.: 63503011.

Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης οι «Κύκλοι δημιουργικής έκφρασης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» ασκούν δραστηριότητες οι οποίες:

 • Συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα
 • Προωθούν την ισότητα των φύλων
 • Προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά
 • Προωθούν την διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 • Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Δημιουργία χειροποίητων προϊόντων και  διάθεσή τους  μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και συμμετοχή σε εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος.
 • Διοργάνωση εκθέσεων / Festival εντός και εκτός Ελλάδος με στόχο την ανάδειξη της Ελληνικής Παράδοσης μέσα από τη δημιουργία προϊόντων σύγχρονου σχεδιασμού.
 • Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Ημερίδων & Συνεδρίων Επιχειρηματικότητας για δημιουργούς χειροποίητων ειδών.
 • Θεραπευτικά προγράμματα χειροτεχνίας και καλλιτεχνικές δράσεις σε συνεργασία με συλλόγους και σωματεία καθώς και παροχή εθελοντικής εργασίας.
 • Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό μέσα από τη δημιουργία σεμιναρίων και δράσεων, εντός και εκτός Ελλάδος, που προωθούν την Ελληνική παράδοση και τα προϊόντα.
 • Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.
 • Μαθήματα και σεμινάρια χειροτεχνίας που στοχεύουν στη μετάδοση της γνώσης παραδοσιακών τεχνικών για τη δημιουργία σύγχρονων προϊόντων που φέρουν την ιστορία μας.

Παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών Γενικού Ενδιαφέροντος

Οι Κύκλοι Δημιουργικής Έκφρασης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος ασκεί δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως:

 • Ηλικιωμένοι
 • Παιδιά
 • Άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

και περιλαμβάνουν υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.