Ανακύκλωση Κοσμημάτων

Δίνουμε ξανά ζωή σε ό,τι ξεχασμένο υπάρχει στα συρτάρια μας, μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία και δημιουργούμε ολοκαίνουργια κοσμήματα . Το σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • σε όσους θεωρούν την ανακύκλωση τρόπο ζωής
 • σε κάθε δημιουργικό πνεύμα που θέλει να ασχοληθεί με ένα νέο hobby

Διάρκεια εργαστηρίου : 3 ώρες Κόστος συμμετοχής : 30 ευρώ

Φέρνουμε στο μάθημα οτιδήποτε δεν μας καλύπτει πλέον αισθητικά ή είναι  χαλασμένο –χάντρες, πέτρες, παλιά ή χαλασμένα κοσμήματα, μέρη κοσμημάτων, κλωστές, κομματάκια από ύφασμα,κουμπιά, στοιχεία που θα μπορούσαν να γίνουν μέρος κοσμήματος –  δεν πετάμε τίποτα, κάτι που  μέχρι  σήμερα θεωρούσαμε άχρηστο μπορεί να γίνει ένα αγαπημένο κομμάτι της συλλογής μας.

Μαθαίνουμε να επαναχρησιμοποιούμε δημιουργικά !

Διάρκεια εργαστηρίου : 3 ώρες

Κόστος συμμετοχής :  30 ευρώ

Κανονισμοί - Υποχρεώσεις

 • Η κράτηση θέσης για συμμετοχή σε σεμινάριο ισχύει μόνο  μετά την κατάθεση προκαταβολής ύψους 30% επί του συνολικού τιμήματος του σεμιναρίου.
 • Τα δίδακτρα για όλα τα σεμινάρια/μαθήματα προκαταβάλλονται το πρώτο 5νθήμερο κάθε μήνα
 • Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια υπογράφουν τη Φόρμα Εγγραφής στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις τους, αποδέχονται και δεσμεύονται έναντι του Χώρου Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι».
 • Οι συμμετέχοντες στα ετήσια προγράμματα καταβάλουν τη συμφωνηθείσα δόση των διδάκτρων το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα χωρίς διακοπή από την ημέρα εγγραφής έως τη λήξη του προγράμματος
 • Επιστροφή διδάκτρων δε γίνεται για κανένα λόγο καθώς τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα) και δεσμεύεται η θέση σε κάθε σεμινάριο. Γι’ αυτό το λόγο, τα δίδακτρα είναι απαιτητά από κάθε συμμετέχοντα
 • Σε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής συμμετοχής από οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων
 • Οι προσφορές ισχύουν ΜΟΝΟ για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που ανακοινώνονται
 • Με την εγγραφή σε οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο συμμετέχων αναλαμβάνει την ευθύνη πληρωμής του συνόλου των διδάκτρων όλου του προγράμματος ανεξάρτητα του αν το παρακολουθήσει ή όχι
 • Δεν συμψηφίζονται δίδακτρα ενός προγράμματος με άλλο σε περίπτωση αλλαγής ή μη συμμετοχής
 • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει δικαίωμα να τροποποιήσει  την τιμολογιακή πολιτική στα δίδακτρα χωρίς αυτό να αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους συμμετέχοντες σε σεμινάρια
 • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει το δικαίωμα να αλλάξει ενάρξεις προγραμμάτων, ώρες, εισηγητές, να συγχωνεύσει τμήματα εάν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω απρόβλεπτων συγκυριών και χωρίς αυτό να αλλοιώνει  την ποιότητα των προγραμμάτων ή να θίγει το συμφέρον των συμμετεχόντων.
 • Στις τιμές των σεμιναρίων συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%