Τεχνοτροπίες σε τραπέζι Μελαμίνης

Διακοσμητικές τεχνικές & τεχνοτροπίες βαφής σε τραπέζι μελαμίνης.

Μαθαίνουμε όλα τα μυστικά για την επεξεργασία ενός δύσκολου υλικού όπως η μελαμίνη. Οι συμμετέχοντες δουλεύουν ο καθένας σε δικό του τραπέζι το οποίο παρέχεται.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Όποιον αγαπάει τα μαστορέματα, τις βαφές, τις τεχνοτροπίες και θέλει να μαθαίνει νέες πρακτικές ώστε να αλλάζει αισθητικά τα αντικείμενα του χώρου του.
 • Όποιον θέλει να απασχοληθεί δημιουργικά 4 ώρες φεύγοντας μ’ ένα νέο έπιπλο για το σπίτι του και τη γνώση για τη δημιουργία πολλών ακόμα επίπλων
 • Προετοιμασία τραπεζιού – τρίψιμο – αστάρωμα
 • Τεχνοτροπία με σφουγγάρι και ακρυλικά χρώματα
 • Εφέ μαρμάρου
 • Τεχνοτροπία με ρίγες
 • Αποτύπωση σχεδίου
 • Επεξεργασία σχεδίου με μαρκαδόρους και ακρυλικά χρώματα
 • Βερνίκια

Διάρκεια εργαστηρίου : 4 ώρες (1 συνάντηση)

Κόστος συμμετοχής : 70 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και το τραπέζι)

Κανονισμοί - Υποχρεώσεις

 • Η κράτηση θέσης για συμμετοχή σε σεμινάριο ισχύει μόνο  μετά την κατάθεση προκαταβολής ύψους 30% επί του συνολικού τιμήματος του σεμιναρίου.
 • Τα δίδακτρα για όλα τα σεμινάρια/μαθήματα προκαταβάλλονται το πρώτο 5νθήμερο κάθε μήνα
 • Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια υπογράφουν τη Φόρμα Εγγραφής στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις τους, αποδέχονται και δεσμεύονται έναντι του Χώρου Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι».
 • Οι συμμετέχοντες στα ετήσια προγράμματα καταβάλουν τη συμφωνηθείσα δόση των διδάκτρων το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα χωρίς διακοπή από την ημέρα εγγραφής έως τη λήξη του προγράμματος
 • Επιστροφή διδάκτρων δε γίνεται για κανένα λόγο καθώς τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα) και δεσμεύεται η θέση σε κάθε σεμινάριο. Γι’ αυτό το λόγο, τα δίδακτρα είναι απαιτητά από κάθε συμμετέχοντα
 • Σε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής συμμετοχής από οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων
 • Οι προσφορές ισχύουν ΜΟΝΟ για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που ανακοινώνονται
 • Με την εγγραφή σε οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο συμμετέχων αναλαμβάνει την ευθύνη πληρωμής του συνόλου των διδάκτρων όλου του προγράμματος ανεξάρτητα του αν το παρακολουθήσει ή όχι
 • Δεν συμψηφίζονται δίδακτρα ενός προγράμματος με άλλο σε περίπτωση αλλαγής ή μη συμμετοχής
 • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει δικαίωμα να τροποποιήσει  την τιμολογιακή πολιτική στα δίδακτρα χωρίς αυτό να αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους συμμετέχοντες σε σεμινάρια
 • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει το δικαίωμα να αλλάξει ενάρξεις προγραμμάτων, ώρες, εισηγητές, να συγχωνεύσει τμήματα εάν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω απρόβλεπτων συγκυριών και χωρίς αυτό να αλλοιώνει  την ποιότητα των προγραμμάτων ή να θίγει το συμφέρον των συμμετεχόντων.
 • Στις τιμές των σεμιναρίων συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%