Υφασμάτινες Κούκλες

Υφασμάτινες Κούκλες
11/05/2022 kykloi
In Νέα

Η ανάγκη του ανθρώπου να απεικονίζει το είδωλό του, προσάπτοντάς του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες, συναντάται σε όλες τις κουλτούρες και τους πολιτισμούς. Η κούκλα ως αντικείμενο και πολύ περισσότερο ως “χαρακτήρας” ασκεί ιδιαίτερη γοητεία και έλξη σε κάθε ηλικία και φύλο χωρίς να “αποκόπτεται” από την καθαρά “παιδική χρήση”.

Αυτή η διττή υπόσταση, κούκλα παιχνίδι / κούκλα σύμβολο, σας ανοίγει ένα τεράστιο δημιουργικό εύρος.

Ας ξεκινήσουμε από το τεχνικό μέρος….

Περιεχόμενο μαθημάτων:  

 • αντιγραφή πατρόν
 • μεταφορά & τοποθέτηση στο ύφασμα
 • κοπή υφασμάτων
 • συναρμολόγηση σώματος (διαφορετικά είδη ραφής στο χέρι ή τη ραπτομηχανή)
 • ραφή ρούχων
 • γέμισμα & ολοκλήρωση συναρμολόγησης

Υλικά:  η λίστα με τα υλικά θα σας αποσταλεί με τη δήλωση της συμμετοχής σας στο εργαστήρι

Θέσεις: έως 5 άτομα ανά γκρουπ


Διάρκεια:   3 συναντήσεις (9 ώρες)

Έναρξη:  Δευτέρα 23/5

Ώρες: 17:00 – 20:00

 


Κόστος Συμμετοχής: 130 ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%  καθώς και ορισμένα από τα υλικά)


Δηλώστε συμμετοχή


  Κανονισμοί - Υποχρεώσεις

  • Η κράτηση θέσης για συμμετοχή σε σεμινάριο ισχύει μόνο  μετά την κατάθεση προκαταβολής ύψους 30% επί του συνολικού τιμήματος του σεμιναρίου.
  • Τα δίδακτρα για όλα τα σεμινάρια/μαθήματα προκαταβάλλονται το πρώτο 5νθήμερο κάθε μήνα
  • Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια υπογράφουν τη Φόρμα Εγγραφής στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις τους, αποδέχονται και δεσμεύονται έναντι του Χώρου Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι».
  • Οι συμμετέχοντες στα ετήσια προγράμματα καταβάλουν τη συμφωνηθείσα δόση των διδάκτρων το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα χωρίς διακοπή από την ημέρα εγγραφής έως τη λήξη του προγράμματος
  • Επιστροφή διδάκτρων δε γίνεται για κανένα λόγο καθώς τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα) και δεσμεύεται η θέση σε κάθε σεμινάριο. Γι’ αυτό το λόγο, τα δίδακτρα είναι απαιτητά από κάθε συμμετέχοντα
  • Σε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής συμμετοχής από οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων
  • Οι προσφορές ισχύουν ΜΟΝΟ για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που ανακοινώνονται
  • Με την εγγραφή σε οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο συμμετέχων αναλαμβάνει την ευθύνη πληρωμής του συνόλου των διδάκτρων όλου του προγράμματος ανεξάρτητα του αν το παρακολουθήσει ή όχι
  • Δεν συμψηφίζονται δίδακτρα ενός προγράμματος με άλλο σε περίπτωση αλλαγής ή μη συμμετοχής
  • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει δικαίωμα να τροποποιήσει  την τιμολογιακή πολιτική στα δίδακτρα χωρίς αυτό να αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους συμμετέχοντες σε σεμινάρια
  • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει το δικαίωμα να αλλάξει ενάρξεις προγραμμάτων, ώρες, εισηγητές, να συγχωνεύσει τμήματα εάν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω απρόβλεπτων συγκυριών και χωρίς αυτό να αλλοιώνει  την ποιότητα των προγραμμάτων ή να θίγει το συμφέρον των συμμετεχόντων.
  • Στις τιμές των σεμιναρίων συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%