Η ψυχολογία των χρωμάτων

Τα χρώματα είναι δονήσεις όπως και ο ήχος, και αποτελούνται από κύματα διαφορετικού μήκους που πάλλονται σε διαφορετικές συχνότητες, επηρεάζουν το νευρικό μας σύστημα και προσδίδουν ζωντάνια στα σχήματα.
Τα χρώματα συνδέονται άμεσα με τα συναισθήματά μας, τα συμβολίζουν αλλά και τα προκαλούν επηρεάζοντας ανάλογα την διάθεσή μας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Δημιουργούς που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση της χρήσης του χρώματος τόσο ως προς τη δημιουργία των προϊόντων τους όσο και ως προς τις τεχνικές προώθησης του brand τους.
 • Όλους όσοι αγαπούν το χρώμα, θέλουν να μάθουν μυστικά για επιτυχημένους συνδυασμούς αλλά και το τι δηλώνει το χρώμα σε σχέση με την ψυχοσύνθεση μας.

Η έννοια του χρώματος διέπεται από κανόνες αλλά και από την υποκειμενικότητα και ποικίλει ανάλογα με τη φυλή , το θρήσκευμα, την εθνικότητα αλλά και το φυσικό , διανοητικό και πολιτισμικό κλίμα του καθενός.
Μέσα από την επιλογή των χρωμάτων ξεδιπλώνουμε την δική μας ιστορία, πειραματιζόμαστε με καινούριους συνδυασμούς οπότε διευρύνουμε τους αντιληπτικούς μας ορίζοντες, την αυτοεικόνα μας και την διάθεσή μας.
Η σωστή χρήση του χρώματος είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια κάθε δημιουργού. Η γνώση αυτή έχει εφαρμογή στην χειροτεχνία , στην μάσκα, στο μακιγιάζ,  στη διαφήμιση, στο κουστούμι, στη διακόσμηση, στην αφίσα, στις επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, στις δημόσιες σχέσεις, στο μάρκετινγκ.
Ενα τ θεωρητικό και βιωματικό σεμινάριο αυτογνωσίας μέσα από την επιλογή και την έλξη των χρωμάτων, τα πιο δυνατά κομμάτια της μη λεκτικής επικοινωνίας, που η επίδραση τους φτάνει μέχρι το μυαλό , τα συναισθήματά μας και ευφραίνει την ψυχή μας.

Διάρκεια Σεμιναρίου :  1.5 ώρα

Κόστος συμμετοχής : 20 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

Κανονισμοί - Υποχρεώσεις

 • Η κράτηση θέσης για συμμετοχή σε σεμινάριο ισχύει μόνο  μετά την κατάθεση προκαταβολής ύψους 30% επί του συνολικού τιμήματος του σεμιναρίου.
 • Τα δίδακτρα για όλα τα σεμινάρια/μαθήματα προκαταβάλλονται το πρώτο 5νθήμερο κάθε μήνα
 • Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια υπογράφουν τη Φόρμα Εγγραφής στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις τους, αποδέχονται και δεσμεύονται έναντι του Χώρου Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι».
 • Οι συμμετέχοντες στα ετήσια προγράμματα καταβάλουν τη συμφωνηθείσα δόση των διδάκτρων το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα χωρίς διακοπή από την ημέρα εγγραφής έως τη λήξη του προγράμματος
 • Επιστροφή διδάκτρων δε γίνεται για κανένα λόγο καθώς τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα) και δεσμεύεται η θέση σε κάθε σεμινάριο. Γι’ αυτό το λόγο, τα δίδακτρα είναι απαιτητά από κάθε συμμετέχοντα
 • Σε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής συμμετοχής από οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων
 • Οι προσφορές ισχύουν ΜΟΝΟ για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που ανακοινώνονται
 • Με την εγγραφή σε οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο συμμετέχων αναλαμβάνει την ευθύνη πληρωμής του συνόλου των διδάκτρων όλου του προγράμματος ανεξάρτητα του αν το παρακολουθήσει ή όχι
 • Δεν συμψηφίζονται δίδακτρα ενός προγράμματος με άλλο σε περίπτωση αλλαγής ή μη συμμετοχής
 • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει δικαίωμα να τροποποιήσει  την τιμολογιακή πολιτική στα δίδακτρα χωρίς αυτό να αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους συμμετέχοντες σε σεμινάρια
 • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει το δικαίωμα να αλλάξει ενάρξεις προγραμμάτων, ώρες, εισηγητές, να συγχωνεύσει τμήματα εάν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω απρόβλεπτων συγκυριών και χωρίς αυτό να αλλοιώνει  την ποιότητα των προγραμμάτων ή να θίγει το συμφέρον των συμμετεχόντων.
 • Στις τιμές των σεμιναρίων συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%