Χαρακτική

Χαρακτική, η τέχνη του να χαράζεται ένα σχέδιο πάνω σε κάποιο σκληρό υλικό.  Από τη ζωγραφική των σπηλαίων, τους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας με τα εκπληκτικά χαραγμένα σχέδια πάνω σε αγγεία μέχρι τους καλόγερους του Μεσαίωνα που χαράζουν εικόνες σε ξύλο και τυπώνουν τις πρώτες ξυλογραφίες.

Κι από κει στην Αναγέννηση για να χαρακτηριστεί έργο τέχνης, φεύγοντας από την υπηρεσία της πίστης, θεωρούμενη ακόμα δευτερεύουσα τέχνη αφού σκοπός της είναι να αναπαράγει τα αριστουργήματα της ζωγραφικής, γλυπτικής, αρχιτεκτονικής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Όποιον αγαπάει την τέχνη και θέλει να γνωρίσει την ξυλογραφία στην πράξη
 • Καλλιτέχνες, δημιουργούς, εκπαιδευτκούς που επιθυμούν να εντάξουν με κάποιο τρόπο τη γνώση της χαρακτικής στη δουλειά τους

Γνωρίζουμε την μοναδική αυτή τέχνη στην πράξη, ταξιδεύουμε ιστορικά μαζί της, δημιουργούμε τα πρώτα μας χαρακτικά!

 • Εισαγωγή στην χαρακτική
 • Έργα τέχνης / Ξυλογραφίες – Σύντομη ιστορική αναδρομή
 • Παρουσίαση υλικών & εργαλείων
 • Επιλογή σχεδίου
 • Μεταφορά σχεδίου στην επιφάνεια χάραξης (ξύλο ή linoleum)
 • Χάραξη
 • Τύπωμα Μήτρας

Διάρκεια Σεμιναρίου : 4 συναντήσεις (12 ώρες)

Κόστος συμμετοχής : 150 ευρώ

Κανονισμοί - Υποχρεώσεις

 • Η κράτηση θέσης για συμμετοχή σε σεμινάριο ισχύει μόνο  μετά την κατάθεση προκαταβολής ύψους 30% επί του συνολικού τιμήματος του σεμιναρίου.
 • Τα δίδακτρα για όλα τα σεμινάρια/μαθήματα προκαταβάλλονται το πρώτο 5νθήμερο κάθε μήνα
 • Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια υπογράφουν τη Φόρμα Εγγραφής στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις τους, αποδέχονται και δεσμεύονται έναντι του Χώρου Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι».
 • Οι συμμετέχοντες στα ετήσια προγράμματα καταβάλουν τη συμφωνηθείσα δόση των διδάκτρων το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα χωρίς διακοπή από την ημέρα εγγραφής έως τη λήξη του προγράμματος
 • Επιστροφή διδάκτρων δε γίνεται για κανένα λόγο καθώς τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα) και δεσμεύεται η θέση σε κάθε σεμινάριο. Γι’ αυτό το λόγο, τα δίδακτρα είναι απαιτητά από κάθε συμμετέχοντα
 • Σε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής συμμετοχής από οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων
 • Οι προσφορές ισχύουν ΜΟΝΟ για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που ανακοινώνονται
 • Με την εγγραφή σε οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο συμμετέχων αναλαμβάνει την ευθύνη πληρωμής του συνόλου των διδάκτρων όλου του προγράμματος ανεξάρτητα του αν το παρακολουθήσει ή όχι
 • Δεν συμψηφίζονται δίδακτρα ενός προγράμματος με άλλο σε περίπτωση αλλαγής ή μη συμμετοχής
 • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει δικαίωμα να τροποποιήσει  την τιμολογιακή πολιτική στα δίδακτρα χωρίς αυτό να αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους συμμετέχοντες σε σεμινάρια
 • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει το δικαίωμα να αλλάξει ενάρξεις προγραμμάτων, ώρες, εισηγητές, να συγχωνεύσει τμήματα εάν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω απρόβλεπτων συγκυριών και χωρίς αυτό να αλλοιώνει  την ποιότητα των προγραμμάτων ή να θίγει το συμφέρον των συμμετεχόντων.
 • Στις τιμές των σεμιναρίων συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Τα έργα είναι του χαράκτη: Γιάννη Σταθόπουλου