Υφαντό Κόσμημα

Υφαντό κόσμημα με την τεχνική της μικρουφαντικής σε αυτοσχέδιο αργαλειό.

Θα χρησιμοποιήσετε έτοιμο σχεδιασμένο πατρόν πάνω στο οποίο θα στήσετε τον αργαλειό σας. Περνάμε στημόνι, εξηγώντας ποιά είναι η λογική ώστε να μπορούμε να το προσαρμόσουμε σε οποιοδήποτε πατρόν και ξεκινάμε να υφαίνουμε το κόσμημά μας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Αρχάριους που θέλουν να έχουν μια πρώτη επαφή με την υφαντική τέχνη δημιουργώντας ένα έργο μικρής κλίμακας
 • Όσους ασχολούνται ήδη με το κόσμημα και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και στο κομμάτι της υφαντικής

Αφαιρούμε το υφαντό μέρος του κοσμήματος από τον αυτοσχέδιο αργαλειό μας και προχωράμε στη σύνθεσή του με κορδόνια, φούντες και χάντρες.

Μια πρώτη επαφή με την υφαντική, μια γνωριμία με τις πολλαπλές δημιουργικές επιλογές που μας προσφέρει. Ένα διαχρονικό υφαντό κόσμημα και οι παραλλαγές του…

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες εκτός από το έτοιμο κόσμημα παίρνουν και τον αργαλειό που δημιούργησαν!

Διάρκεια Εργαστηρίου :  3 συναντήσεις (9 ώρες)

Κόστος Συμμετοχής : 100 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται τα υλικά & ΦΠΑ)

Eκδήλωση ενδιαφέροντος

  Κανονισμοί - Υποχρεώσεις

  • Η κράτηση θέσης για συμμετοχή σε σεμινάριο ισχύει μόνο  μετά την κατάθεση προκαταβολής ύψους 30% επί του συνολικού τιμήματος του σεμιναρίου.
  • Τα δίδακτρα για όλα τα σεμινάρια/μαθήματα προκαταβάλλονται το πρώτο 5νθήμερο κάθε μήνα
  • Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια υπογράφουν τη Φόρμα Εγγραφής στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις τους, αποδέχονται και δεσμεύονται έναντι του Χώρου Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι».
  • Οι συμμετέχοντες στα ετήσια προγράμματα καταβάλουν τη συμφωνηθείσα δόση των διδάκτρων το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα χωρίς διακοπή από την ημέρα εγγραφής έως τη λήξη του προγράμματος
  • Επιστροφή διδάκτρων δε γίνεται για κανένα λόγο καθώς τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα) και δεσμεύεται η θέση σε κάθε σεμινάριο. Γι’ αυτό το λόγο, τα δίδακτρα είναι απαιτητά από κάθε συμμετέχοντα
  • Σε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής συμμετοχής από οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων
  • Οι προσφορές ισχύουν ΜΟΝΟ για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που ανακοινώνονται
  • Με την εγγραφή σε οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο συμμετέχων αναλαμβάνει την ευθύνη πληρωμής του συνόλου των διδάκτρων όλου του προγράμματος ανεξάρτητα του αν το παρακολουθήσει ή όχι
  • Δεν συμψηφίζονται δίδακτρα ενός προγράμματος με άλλο σε περίπτωση αλλαγής ή μη συμμετοχής
  • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει δικαίωμα να τροποποιήσει  την τιμολογιακή πολιτική στα δίδακτρα χωρίς αυτό να αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους συμμετέχοντες σε σεμινάρια
  • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει το δικαίωμα να αλλάξει ενάρξεις προγραμμάτων, ώρες, εισηγητές, να συγχωνεύσει τμήματα εάν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω απρόβλεπτων συγκυριών και χωρίς αυτό να αλλοιώνει  την ποιότητα των προγραμμάτων ή να θίγει το συμφέρον των συμμετεχόντων.
  • Στις τιμές των σεμιναρίων συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%