“Στα μέτρα σου” Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενδυματολογίας

2019 – 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Δημιουργήσαμε ένα πρότυπο πρόγραμμα σπουδών ενδυματολογίας το οποίο παρέχει τεχνικές, καλλιτεχνικές και εμπορικές γνώσεις στις συμμετέχουσες.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών σχεδιασμού και κατασκευής ενδυμάτων δομημένο σε 4 άξονες:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: 

Σχεδιασμός Πατρόν – Εφαρμοσμένη Ραπτική – Υφασματολογία

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 

Σχέδιο μόδας – Styling

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ: 

Ιστορία Τέχνης – Λαϊκή Τέχνη – Ιστορία Ενδυμασίας

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 

Οργάνωση και παρουσίαση συλλογής – Κοστολόγηση – Προώθηση

Διάρκεια Προγράμματος:  2 χρόνια (4 εξάμηνα θεωτικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης)

30 ώρες εκπαίδευσης ανά μήνα

Τα μαθήματα γίνονται απογεύματα 18:00 – 21:00

Ημέρες Διεξαγωγής: Δευτέρα – Τετάρτη και κάθε 2η Τρίτη

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου

 

 

 

 

Μαθήματα :

 • Σχεδιασμός και κατασκευή πατρόν
 • Τεχνικό Σχέδιο
 • Σχέδιο Μόδας
 • Ιστορία Τέχνης / Λαϊκή Τέχνη
 • Ιστορία Ενδυμασίας
 • Εφαρμοσμένη Κοπτική
 • Εφαρμοσμένη Ραπτική
 • Υφασματολογία
 • Αισθητική & Χρωματολογία
 • Styling
 • Οργάνωση και Παρουσίαση Συλλογής
 • Κοστολόγηση
 • Marketing & Branding

Κατά τη διάρκεια του έτους θα πραγματοποιηθούν:

 • Επισκέψεις σε μουσεία / χώρους τέχνης / παραστάσεις
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές
 • Θεματικές Ημερίδες
 • Επισκέψεις σε επιχειρήσεις παραγωγής ενδυμάτων
 • Συναντήσεις/ εργασήρια με ειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Κανονισμοί - Υποχρεώσεις

 • Η κράτηση θέσης για συμμετοχή σε σεμινάριο ισχύει μόνο  μετά την κατάθεση προκαταβολής ύψους 30% επί του συνολικού τιμήματος του σεμιναρίου.
 • Τα δίδακτρα για όλα τα σεμινάρια/μαθήματα προκαταβάλλονται το πρώτο 5νθήμερο κάθε μήνα
 • Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια υπογράφουν τη Φόρμα Εγγραφής στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις τους, αποδέχονται και δεσμεύονται έναντι του Χώρου Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι».
 • Οι συμμετέχοντες στα ετήσια προγράμματα καταβάλουν τη συμφωνηθείσα δόση των διδάκτρων το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα χωρίς διακοπή από την ημέρα εγγραφής έως τη λήξη του προγράμματος
 • Επιστροφή διδάκτρων δε γίνεται για κανένα λόγο καθώς τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα) και δεσμεύεται η θέση σε κάθε σεμινάριο. Γι’ αυτό το λόγο, τα δίδακτρα είναι απαιτητά από κάθε συμμετέχοντα
 • Σε περίπτωση οικειοθελούς διακοπής συμμετοχής από οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων
 • Οι προσφορές ισχύουν ΜΟΝΟ για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που ανακοινώνονται
 • Με την εγγραφή σε οποιοδήποτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο συμμετέχων αναλαμβάνει την ευθύνη πληρωμής του συνόλου των διδάκτρων όλου του προγράμματος ανεξάρτητα του αν το παρακολουθήσει ή όχι
 • Δεν συμψηφίζονται δίδακτρα ενός προγράμματος με άλλο σε περίπτωση αλλαγής ή μη συμμετοχής
 • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει δικαίωμα να τροποποιήσει  την τιμολογιακή πολιτική στα δίδακτρα χωρίς αυτό να αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους συμμετέχοντες σε σεμινάρια
 • Ο Χώρος Δημιουργικής Έκφρασης «Κύκλοι» έχει το δικαίωμα να αλλάξει ενάρξεις προγραμμάτων, ώρες, εισηγητές, να συγχωνεύσει τμήματα εάν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω απρόβλεπτων συγκυριών και χωρίς αυτό να αλλοιώνει  την ποιότητα των προγραμμάτων ή να θίγει το συμφέρον των συμμετεχόντων.
 • Στις τιμές των σεμιναρίων συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%